دبیرخانه شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

دبیر خانه شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئول دبیرخانه بوده و محل استقرار آن در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد. دبیرخانه زیر نظر دبیر شورا فعالیت می نماید.

دبیر خانه موظف است مستندات ، اسناد و متن پیشنهادی مصوبات را جهت طرح در کمیته ها یا شورا تهیه و تنظیم نماید.

همچنین دبیرخانه موظف است پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مراکز صدور گواهی اعم از ریشه و میانی را ثبت کرده و پس از کارشناسی اولیه بلافاصله به دبير شورا گزارش نماید. دبیر شورا حسب مورد، با هماهنگی رییس شورا موضوع را در دستور کار شورا قرار می دهد.

لازم به ذکر است که دبیرخانه علاوه بر انجام کلیه امور اجرایی شورا، بازوی علمی و پژوهشی، هماهنگی و پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورا را نیز بر عهده دارد.

وظایف دبیرخانه

1. انجام فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورا و کمیته یا کارگروه‌های شورا از قبیل:

1-1. هماهنگی دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات شورا به ایشان

1-2. تهیه و تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورا

2. تدوین و تنظیم سیاست‌های کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارائه آن به شورا

3. تهیه و تنظیم گزارشات نظارت برفعالیت سطوح مختلف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و ارائه آن به شورا

4. تهیه گزارشات 6 ماهه و سالانه از فعالیت‌های شورا و پیگیری مصوبات