برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضا

blog post

بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مطابق با آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، با حضور وزیر محترم صنعت معدن تجارت به‌عنوان رییس شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و اکثریت اعضا در روز شنبه مورخ 15/10/1397 برگزار گردید.

در دستور اول این جلسه، جناب آقای علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، گزارشی اجمالی در خصوص وضعیت زیرساخت کلید عمومی کشور را به سمع و نظر اعضای محترم شورا رساندند.

در دستور دوم این جلسه، شورا به بررسی اقدامات انجام شده در راستای ابلاغ مصوبات جلسه بیست و پنجم خود پرداخت. در این راستا اعضای محترم شورا ابتدا به استماع ارائه اجمالی دبیرخانه شورا از اقدامات انجام شده در راستای ابلاغ مصوبه مذکور به بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و ستاد گذرنامه پرداختند و پیشنهادات دبیرخانه درخصوص نحوه پیگیری این مصوبات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسیهای صورت گرفته مقرر گردید فرصت ارائه CPS برای مدت 2 ماه دیگر برای سازمان ثبت احوال و ستاد گذرنامه تمدید گردد.

در دستور سوم جلسه، شورا موضوع طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه را مورد بررسی قرار داد. پس از بحث و بررسی تفصیلی، در نهایت کلیات طرح مذکور به تصویب شورا رسید و مقرر شد جزئیات طرح در جلسه ای با اعضای کمیته نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اعضای کمیته نظارتی برسد.

در دستور چهارم جلسه، شورا با عنایت به آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور انتخابات کمیته نظارتی را برگزار نمود. طی این انتخابات مصوب شد تعداد اعضای کمیته نظارتی از پنج نفر به هفت نفر افزایش یابند. اعضا به شرح زیر برای مدت یک سال به عنوان اعضای کمیته نظارتی انتخاب شدند:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

وزارت کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران