برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با حضور اکثریت اعضا

blog post

بیست و چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور با حضور 13 نفر از اعضای دارای حق رأی شورا در محل دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار گردید.

شورا دردستور اول ، به بررسی بند 8 سند «آیین‌نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی» و تعیین حدنصاب امتیاز برای کسب گواهینامه پرداخت. لذا ابتدا مرکز ریشه نتایج بررسی‌های انجام شده جهت تعیین حدنصاب را برای اعضای حاضر تشریح نمود و به سوالات برخی از اعضا پاسخ گفت. در ادامه امتیاز حد نصاب پیشنهادی مرکز ریشه به‌عنوان حدنصاب کسب گواهینامه مراکز میانی خصوصی به اتفاق آرا و برابر با 20000 تصویب شد. همچنین برخی از مفاد مصوب قبلی این آیین‌نامه به دلیل تغییر در محتوا و اعمال برخی تغییرات نگارشی مجدداً مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در دستور دوم جلسه سند «آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور» مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه مواد یک تا چهار این آیین‌نامه به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید مواد 5 تا 9 آن در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است تدوین این آیین‌نامه در راستای اجرای بندهای «ج، ث و چ» ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386/06/21 و همچنین جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی در دستور کار مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه قرار گرفت. آیین نامه یادشده پس از برگزاری دو نشست مشورتی با اعضای محترم شورا و انجام بررسیهای کارشناسی، جهت تصویب در بیست و چهارمین جلسه شورا طرح گردید.

در ادامه، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان بازوی اجرایی دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور، از وب‌سایت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور رونمایی نمود. با عنایت به نقش شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور به‌عنوان مرجع حفظ یکپارچگی و سیاست‌گذاری‌ در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور ، طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت برای آن ضروری به‌نظر می‌رسید. در این راستا مرکز ریشه به درخواست دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت شورا را در دستور کار قرار داد و در جلسه بیست و چهارم شورا از آن رونمایی نمود. در ادامه نظرات اعضای شورا در راستای بهبود وب‌سایت مذکور دریافت گردید. لازم به ذکر است وب‌سایت مذکور پس از انجام اقدامات تکمیلی در دامنه iranpki.ir بارگزاری می‌گردد.

در پایان نیز پروژه زیرساخت کلید عمومی همراه( Mobile PKI ) به همت معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در شورا معرفی گردید و دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول آن به سمع و نظر اعضای شورا رسید و نظرات اعضای محترم شورا در این خصوص اتخاذ گردید. این پروژه با استفاده ازتکنولوژی روز و تسهیل فرآیند صدور گواهی دیجیتال و با هدف کاهش هزینه و زمان فرآیندهای مدیریت و صدور گواهی دیجیتال، امکان انجام عملیات رمزنگاری، رمزگشایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را در بستر موبایل فراهم می نماید. از نتایج اجرایی شدن پروژه مزبور، افزایش رغبت کاربران و سامانه های دولتی به استفاده از گواهی دیجیتال، افزایش آمار صدور و به کارگیری گواهی دیجیتال در کشور بر بستر تلفن همراه می باشد.