لیست اعضاء

اعضای شورا

وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای رزم حسینی
 • تلفن تماس: 85193701
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقاي ناظمی
 • تلفن تماس: 88498402
وزارت کشور جناب آقای شجاعان
 • تلفن تماس:84865901
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای فقیه
 • تلفن تماس: 81453601
وزارت اموراقتصادی و دارایی جناب اقای دهقان دهنوی
 • تلفن تماس: 27662333
وزارت دادگستري جناب آقای فرهادی
 • تلفن تماس: 88906423
وزارت امور خارجه جناب آقای جابری انصاری
 • تلفن تماس: 61153030
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جناب آقاي خدائیان
 • تلفن تماس: 66701314
مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری جناب آقای صباغ
 • تلفن تماس: 86031503
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی جناب آقای شافعی
 • تلفن تماس: 85732706
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي طالبی
 • تلفن تماس: 29954751
سازمان برنامه و بودجه جناب آقای امانی
 • تلفن تماس: 33271
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي جناب آقای اثنی عشری
 • تلفن تماس: 88741151
شورای اجرایی فناوری اطلاعات جناب آقاي باقری اصل
 • تلفن تماس: 88115857
كارشناس خبره جناب آقای جلیلی
 • تلفن تماس: 66090299
كارشناس خبره جناب آقای دشتی اردکانی
 • تلفن تماس: 88706107