شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

پایگاه اطلاع رسانی

مراکز صدورگواهی الکترونیکی

جهت کسب اطلاع از سامانه های مراکز بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

مصوبات شورا

جهت کسب اطلاع از وظایف شورا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

جلسات شورا

جهت کسب اطلاع از مصوبات شورا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

اخبار شورا

جهت کسب اطلاع از رویدادها و اخبار بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
 • صدور گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی خصوصی جدید اعتماد هوشمند در ساختار G3

 • صدور گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی دولتی عام در ساختار G3

 • تولید کلید و صدور گواهی الکترونیکی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در ساختار G3

 • تصویب جزئیات طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

 • جلسه بیست و ششم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

 • نشست مشورتی طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

 • تمدید گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

 • تمدید گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت

 • تمدید گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی خصوصی پارس ساین

 • جلسه بیست و پنجم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

 • صدور لیست گواهی های باطل شده مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

 • جلسه بیست و چهارم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

 • نشست مشورتی دوم آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

 • نشست مشورتی اول آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

مراکز صدور گواهی الکترونیکی فعال

profile img
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

rca.gov.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام

gica.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی پارس ساین

parssignca.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

icmca.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

ca.raahbartrust.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت

meganaft.oict.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند

ca.smarttrustco.ir

پیوندها